Categorie Archief transitie

doorEnergiecoach Rob

Waarom je nog steeds een CV-ketel mag kopen

Zal ik het gelijk maar verklappen zodat je mijn hele blog niet hoeft te lezen? Omdat het niet verboden is. Er zijn natuurlijk wel overwegingen waarom je geen of juist wel een nieuwe CV-ketel wil kopen om je bestaande ketel te vervangen.

Zo kom ik regelmatig bij particulieren die een CV-ketel van soms wel 20 jaar oud hebben. Vaak heeft zo’n ketel een ingebouwde boiler die je niet kunt uitschakelen, en communiceert de ketel op een ouderwetse manier met de kamerthermostaat. Mocht deze ketel nu in een niet erg energiezuinig huis staan, dan kan de ketel niet zomaar vervangen worden door een warmtepomp, omdat de woning er nog niet geschikt voor is.

Maar door het aanschaffen van een nieuwe ketel begin je wel direct met het verminderen van je gasverbruik. Een nieuwe moderne ketel is immers veel zuiniger dan de oude modellen die ik regelmatig tegenkom. Vanaf ongeveer 1500 euro heb je al een fatsoenlijke ketel (inclusief montage) die voor de meeste huizen prima geschikt is.

Terwijl de nieuwe ketel naar verwachting weer 15 jaar meegaat, kan in de tussentijd de woning geïsoleerd worden. Dak, muren, ramen of kozijnen, noem maar op (vergeet de ventilatie niet). Met iedere isolatieronde wordt steeds het gasverbruik verder verlaagd en vaak het comfort verhoogd. Als de woning na een aantal maatregelen inmiddels een behoorlijke energiezuinigheid heeft behaald, kan overwogen worden om de overstap te maken naar een warmtepomp. De juiste warmtepomp bij de woning kan dan worden bepaald op basis van het (inmiddels lagere) gasverbruik.

Je kunt natuurlijk wachten tot jouw gemeente (wellicht) een plan heeft opgesteld om je wijk van het gas af te halen, maar voordat die plannen bekend en gerealiseerd zijn, ben je al jaren verder. Al die jaren blijft de oude ketel voor een hoog verbruik zorgen, nog afgezien van het risico op storingen en dure reparaties.

Dus als je nog zo’n oud ding hebt van meer dan 15 jaar oud, en je huis is nog niet geschikt voor een warmtepomp of andere duurzame mogelijkheden, overweeg dan toch een nieuwe CV-ketel en ga daarna aan de gang om je huis te verduurzamen.

Wil je weten of je huis al wel warmtepompklaar is? Neem dan contact met me op zodat ik je kan helpen dit te onderzoeken.

doorEnergiecoach Rob

Nieuwe kansen: de salderingsregeling wordt verlengd!

Na bijna een jaar wachten weten we eindelijk hoe het nu verder gaat met de salderingsregeling voor zonnepanelen.  In juni 2018 deelde minister Wiebes mee dat de salderingsregeling (verrekenen van opgewekte en verbruikte elektriciteit per volledig kalenderjaar) zou gaan verdwijnen en zou worden vervangen door een opweksubsidie. Afgelopen week liet minister Wiebes weten dat die opweksubsidie er toch niet gaat komen, maar dat de salderingsregeling in de huidige vorm sowieso tot 2023 behouden blijft.

Daarna volgt er een overgangsperiode waarin de salderingsregeling langzaam wordt afgebouwd en in 2031 wordt afgeschaft. Tijdens de afbouwperiode die na 2023 start, moet er door de woningeigenaar over een deel van de teruggeleverde energie energiebelasting worden betaald. Hoe dat er uit gaat zien is nog niet bekend, minister Wiebes heeft laten weten hier eind 2019 nog op terug te komen.

Wel is al bekend dat als men als woningeigenaar gebruik wil (blijven) maken van de salderingsregeling, men een meter met een dubbel telsysteem moet hebben. Dit is niet hetzelfde als een slimme meter. Een slimme meter stuurt automatisch meterstanden door naar de netbeheerder. Dit stelt niet iedereen op prijs in het kader van privacy. Daarom heeft minister Wiebes het hebben van een meter met dubbel telsysteem verplicht gesteld vanaf januari 2023. Woningen zonder geschikte meter zullen tijdig een vervangende meter van de netbeheerder aangeboden krijgen.

Ondanks het langzaam afbouwen van de salderingsregeling, is het nog steeds voordelig om zonnepanelen aan te schaffen en op je dak te leggen. Je krijgt misschien een lagere vergoeding voor de terug geleverde energie na 2023, maar zonnepanelen zijn nog steeds een meer rendabele investering dan je geld op een spaarrekening met minder dan 1% rente te laten staan.

Met de nieuwe regeling wordt het verbruiken van stroom op het moment dat je het opwekt interessanter. Dat heeft ook voordelen voor de netbeheerders: door stroom direct te verbruiken (doe bijvoorbeeld de was als de zon schijnt) wordt de kans dat de stroomnetten extra verzwaard moeten worden verkleind. Hierdoor kan ook verzwaring van stroomnetten worden uitgesteld of misschien zelfs helemaal voorkomen. Het voorkomen of uitstellen van deze aanpassingen merken wij uiteindelijk in onze portemonnee; de netbeheerders brengen deze kosten hiervan natuurlijk aan de gebruikers in rekening.

Denk je dat de aanpassing van de regeling voor jou nieuwe kansen biedt om alsnog zonnepanelen aan te schaffen? Laat je dan door mij adviseren hoeveel zonnepanelen je nodig hebt voor jouw dak en wat jouw geschatte terugverdientijd is en geniet nog tot 2031 van de verlengde salderingsregeling. Goed voor je portemonnee en goed voor het klimaat.

 

doorEnergiecoach Rob

De warmtepomp is weer op televisie!

Gisteravond was er bij Radar weer eens een item over warmtepompen. Men had een aantal panelleden bevraagd over warmtepompen. Ook ik had me aangemeld, maar degenen die lieten weten geen problemen te hebben werden niet in de uitzending gevraagd. Er is gezocht naar negatieve ervaringen, zo vernam ik via een relatie die expres had aangegeven niet tevreden te zijn. Hij werd gebeld door de redactie en vertelde juist wel tevreden te zijn, maar in contact te willen komen met de redactie. Hem werd verteld dat men op zoek was naar negatieve ervaringen voor het item.

Maar liefst 20 procent van de ondervraagde eigenaren van warmtepompen is niet tevreden. Maar als we kijken naar de voorbeelden uit de uitzending zie ik vooral onjuist geïnformeerde consumenten. Daar kunnen die consumenten niets aan doen, zij vertrouwen op de deskundigheid van installatiebedrijven. Een warmtepomp is dan ook geen doel op zich, het is een onderdeel van een integrale aanpak van de woning. Ook en misschien juist als je geen warmtepomp wil, is het aan te raden om met isolatie aan de gang te gaan. Een lagere rekening, meer comfort en minder buitengeluid in je huis zijn volgens mij voor iedereen interessant. Als je dan het huis zelf verder geïsoleerd hebt, gaat sowieso de gasrekening al omlaag en kan de juiste warmtepomp bij de woning worden geselecteerd. Door het lagere verbruik zal deze warmtepomp dan ook goedkoper en stiller zijn.

Isoleren is echt niet zo moeilijk, er zijn manieren genoeg om het te doen zonder het hele huis te moeten verbouwen. En misschien hoeven de radiatoren nadat de woning is geïsoleerd helemaal niet vervangen te worden. Vergeet niet, dat de radiatoren in oudere woningen vaak juist zijn uitgemeten op enkel glas, geen spouwmuurisolatie en nauwelijks dakisolatie. De warmtevraag zal dus na isolatie een heel stuk lager zijn. De in het item als noodzakelijk genoemde vloerverwarming is dan ook niet altijd nodig. In het item werd gezegd dat vloerverwarming verstopt kan raken. Verrassing: dat kan ook als je vloerverwarming met een CV-ketel warm stookt. Een non-vergelijking dus. Er zijn bovendien zoveel meer mogelijkheden tegenwoordig, ook wandverwarming is een mogelijkheid, dan kunt u uw fijne houten vloer gewoon laten liggen.

Bij 34 procent van de reageerders was kostenbesparing de reden voor aanschaf van een warmtepomp, maar bij 17 procent stegen de kosten juist. In een goed gedimensioneerde installatie wordt het elektrische element niet gebruikt. Toch werd hier in het item over gesproken alsof dit altijd het geval is. De consumenten zijn niet goed geïnformeerd door de installateur als het gaat om gebruik, isolatie van de woning en of de warmtepomp wel bij de woning past. Wie verkoopt er nu een warmtepomp als die in het betreffende huis helemaal geen goed rendement haalt?

Het is tijd dat de installatiebranche zijn werknemers goed gaat opleiden. Maar ook dan geldt: liever een onafhankelijk advies dan een zogenaamd ‘gratis’ advies van een bedrijf dat er juist alle baat bij heeft u een aankoop te laten doen.

Dus: ga isoleren! Maak je huis warmtepompklaar en toekomstbestendig en bespaar nu al op je energierekening (en red onze planeet een beetje).

 

doorEnergiecoach Rob

Zonnepanelen, wel of niet doen?

De energiemarkt is weer eens in beweging. De prijzen en belastingen gaan veranderen en veel mensen vragen zich af of het nu wel verstandig is om te gaan investeren in zonnepanelen. Hoe komt het dat men er veel vragen over heeft? Dit komt door twee zaken die onlangs in het nieuws verschenen:

  • Zeer recent is door een adviesgroep voorgesteld om de tarieven voor energiebelasting op elektriciteit te laten dalen de komende 12 jaar. Deze adviesgroep, onder leiding van Diederik Samsom, is door het kabinet in het leven geroepen om te adviseren voor het Klimaatakkoord wat Nederland moet helpen de CO2-uitstoot te beperken. De kans dat dit voorstel wordt aangenomen is redelijk groot.
  • Minister Wiebes heeft enkele weken geleden bekendgemaakt dat de salderingsregeling (verrekenen van opgewekte en verbruikte elektriciteit) gaat verdwijnen en wordt vervangen door een opweksubsidie.

Van beide regelingen zijn nog geen details bekend, maar het lijkt er dus op dat het financiële rendement van een investering in zonnepanelen erg onzeker en waarschijnlijk slechter wordt.

Op dit moment is iedere opgewekte kWh (kilowattuur) van een zonnepaneleninstallatie op uw eigen huis ongeveer 20 cent waard. Het gemiddelde huishouden in Nederland verbruikt hier overigens zo’n 3000 kWh per jaar van. Mocht de energiebelasting per kWh uiteindelijk met 6,5 cent per kWh dalen, dan daalt het rendement van onze zonnepanelen dus ruwweg met een derde. Dat betekent dat de terugverdientijd met een derde toeneemt.

Hiernaast wordt de huidige salderingsregeling beëindigd in 2020 en vervangen door een subsidieregeling, waarbij er naar gestreefd wordt de terugverdientijd van zonnepanelen rond de zeven jaar te houden.

Die vervangende subsidieregeling zorgt voor veel onzekerheid. Er zijn veel vragen, ook bij mij. Gaat de subsidieregeling aangepast worden op een verminderde energiebelasting, zodat de terugverdientijd binnen de perken blijft? Hoe gaat deze subsidieregeling er dan uitzien? Moeten we straks jaarlijks een subsidieaanvraag doen om geld te krijgen voor onze zelf opgewekte maar niet direct zelf verbruikte stroom?

Misschien moeten we met investeringen in zonnepanelen maar even wachten tot de details van de toekomstige regelingen duidelijk zijn. De minister heeft toegezegd deze zomer met een uitgewerkt voorstel over de subsidieregeling te komen. Een concreet plan waarin de afbouw van energiebelasting voor elektriciteit wordt toegelicht is nog niet beschikbaar. Ook is nog niet bekend wanneer we dit kunnen verwachten.

Uiteindelijk is op dit moment het beste advies: zorg ervoor dat je minder energie nodig hebt. Isolatie van je huis, op wat voor manier dan ook, is altijd rendabel en meestal snel terugverdiend. Bovendien zorgt het voor extra comfort, en dat is onbetaalbaar. Minder energie gebruiken levert altijd een lagere energierekening op.

 

doorEnergiecoach Rob

Nieuws over opvolging salderingsregeling voor zonnepanelen

Op vrijdag 15 juni 2018 heeft minister Wiebes (economische zaken) bekendgemaakt dat de salderingsregeling voor zonnepanelen gaat verdwijnen in 2020. Met de salderingsregeling, die al een aantal jaren loopt, wordt de opwek van zonnepanelen per jaar verrekend met het verbruik in een woning. Hierdoor wordt de energie die in de zomer niet zelf wordt gebruikt, verrekend met de energie die in de winter wel wordt verbruikt.

Deze voor consumenten erg gunstige regeling wordt opgevolgd door een terugleversubsidie, waarbij er naar gestreefd wordt de terugverdientijd voor nieuwe zonnepanelen rond de zeven jaar te houden. De administratieve details zijn nog niet bekend, maar in de zomer worden deze details alsnog verwacht.

Bron:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i16235/minister-wiebes-salderingsregeling-zonnepanelen-vervangen-door-terugleversubsidie-terugverdientijd-blijft-7-jaar

doorEnergiecoach Rob

Is gas afsluiten voortaan gratis?

Als u uw woning gasvrij heeft gemaakt, stellen de netbeheerders vaak dat uw gasaansluiting verwijderd moet worden. Afhankelijk van welke netbeheerder uw aansluiting beheert, kan dat een aardig bedrag kosten.

Enexis vraagt hier zo’n 350 euro voor, terwijl Liander met bijna 700 euro de duurste van Nederland is. Bram Bos, inwoner van Amsterdam, was het niet eens met deze procedure en diende een klacht in bij de Geschillencommissie Energie.  Hij won!

Hier vindt u de link naar deze Geschillencommissie:

https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/energie/

Trouw schreef een artikel over deze uitspraak:

https://www.trouw.nl/groen/ruim-600-euro-afsluitboete-voor-huiseigenaar-die-gasloos-gaat-wonen-dat-mag-dus-niet~ae519330/

 

doorEnergiecoach Rob

Kassa: zorgt een warmtepomp voor geluidsoverlast?

De overgang van gasgestookte huizen naar elektrisch verwarmde huizen zorgt voor nogal wat ophef in de media. Zo was er gisteravond een uitzending van Kassa over geluidsoverlast door warmtepompen. Bij de redactie van Kassa waren diverse klachten binnengekomen over geluidsoverlast door wamtepompen. Na het bekijken van de uitzending besloot ik dat dit een mooi onderwerp is voor een blog.

Kijk hier voor de uitzending:

https://kassa.bnnvara.nl/nieuws/miljoenen-nederlanders-krijgen-last-van-geluid-warmtepomp

Wat was er aan de hand?

Er zijn diverse soorten warmtepompen. De soort waarover het in de uitzending van Kassa ging, was de lucht/water-warmtepomp. Dit soort warmtepomp heeft een buitenunit die lijkt op de buitenunit van een airconditioning. In deze buitenunit zit een compressor en een grote ventilator. De ventilator zuigt buitenlucht door een soort radiator en de compressor verplaatst de warmte die uit deze radiator naar een binnenunit. Deze binnenunit verplaatst op zijn beurt de warmte naar het CV-water of het boilervat.

Dit type warmtepomp veroorzaakt inderdaad wat geluid. Afhankelijk van het jaargetijde is een warmtepomp langer of korter in bedrijf. In de winter is dat meestal geen probleem, de meeste mensen zijn dan maar kort buiten. In de zomer echter, is met name warmwaterbereiding een mogelijke bron voor overlast.

In de uitzending zien we een situatie waarbij op het eerste gezicht vooraf geen rekening is gehouden met geluidsoverlast. Als het echtpaar buiten zit horen ze constant de warmtepomp van de buren brommen. Kassa gaat op onderzoek uit en hoort enkele deskundigen (of personen die voor deskundig doorgaan). Er is geen echte conclusie, behalve dat er door de juiste keuze van apparatuur, montagematerialen en installatie overlast kan worden voorkomen.

Inmiddels heeft de branchevereniging voor installateurs (Uneto-VNI) al gereageerd op de uitzending:

https://www.uneto-vni.nl/nieuwsberichten/geluid-bij-warmtepompen-hoeft-geen-probleem-te-zijn

En mijn mening hierover?

Vertrouw niet alleen op de verhalen van de installateur als u een warmtepomp wil laten installeren. Veel installateurs hebben nog nauwelijks ervaring met warmtepompen en maken beginnersfouten. Dat zijn fouten waarvan u of uw buren de dupe kunnen zijn. Denk zelf actief mee en/of haal er een onafhankelijke deskundige bij die de aangeboden oplossing kan beoordelen, niet alleen op financiële of energie-technische kenmerken, maar die ook denkt ook aan uw buren en kies een oplossing die geen geluidsoverlast veroorzaakt. Ze bestaan echt wel!

 

doorEnergiecoach Rob

Help, ik wil energie besparen maar huur mijn huis bij Casade!

Stel, u woont in een huurhuis van Casade. Betekent dat dan, dat er helemaal niets mogelijk is om energie te besparen of mee te doen om het gasverbruik te verminderen?

Gelukkig niet. De technische installaties (combiketel, verwarmingen) mogen lang niet altijd zomaar aangepast worden.  Ook het plaatsen van zonnepanelen is vaak niet toegestaan. Casade (omgeving Dongen) staat dit bijvoorbeeld niet toe.Ik heb onlangs contact opgenomen met Casade en gevraagd wat de mogelijkheden voor huurders zijn, en men is zeker niet onwelwillend.  Kleine aanpassingen mag u sowieso zelf doen, voor meer ingrijpende aanpassingen moet u vooraf toestemming vragen.

Toestemming vragen betreft dan bijvoorbeeld bij zaken als het laten aanbrengen van gevelisolatie, vloerisolatie, isolerend glas of het laten plaatsen van een warmtepomp. De meeste modellen airconditioners kunnen ook zuinig verwarmen; hiermee kunt u in het voor- en naseizoen een flinke vermindering van uw gasverbruik realiseren.

Informatie hierover vindt u hier: https://www.casade.nl/ik-huur/reparaties-en-onderhoud/zelf-klussen/. Het betreft dan de “Toestemmingsregeling voor Zelf Aangebrachte Veranderingen”. Het komt erop neer dat u overal toestemming voor kunt aanvragen, en dat Casade dan per geval zal beoordelen of de aanpassing is toegestaan. Er wordt bij het beoordelen rekening gehouden met de constructie van de woning, wet- en regelgeving en eventuele overlast voor uw buren.

Wat kunt u als bewoner als u geen toestemming wil aanvragen?

Nou, bijvoorbeeld een spaardouchekop (terugverdientijd meestal minder dan een jaar) en zuinige LED-verlichting mag u gewoon zelf plaatsen. U mag ook zelf isolatie aan de binnenzijde van uw huis plaatsen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het voorzien van een zolderkamer.

U mag ook zelf een andere thermostaat aan uw combiketel aansluiten. Vaak kunt u hiermee instellen dat er alleen verwarmd wordt op momenten dat u er warm bij wil zitten of u kunt de maximale CV-temperatuur lager (laten) instellen zodat uw ketel met een hoger rendement en dus een lager gasverbruik draait. We hebben het ook nog niet gehad over tochtstrips, deurdrangers, een gordijn voor de deur of bijvoorbeeld een tochtborstel voor uw brievenbus. Dit zijn hele eenvoudige maatregelen om uw energiekosten te verlagen.

Tenslotte heeft Casade in sommige gevallen de mogelijkheid om deel te nemen aan zonnepanelenprojecten op een gemeenschappelijk dak, waarmee u uw elektriciteitsrekening aanzienlijk kunt verlagen.

Er is dus heel wat mogelijk als u in een huurhuis woont.

doorEnergiecoach Rob

Energiecafé van Energie Dongen (8 mei 2018)

Op dinsdag 8 mei houdt Energie Dongen een energiecafé. Ik ben één van de sprekers en vertel hoe mijn huis gasvrij is gemaakt. Het begint om 20:00u in de kantine van het Cambreurcollege.

Wil je ook komen? Klik op deze link voor meer informatie of om je aan te melden:

https://mailchi.mp/701dec6c94a2/energiecaf-energie-dongen-voor-inwoners-en-ondernemers-224343

 

doorEnergiecoach Rob

Hoe verwarmen we ons huis zonder gas?

We weten inmiddels al enkele jaren dat we niet voor altijd gas kunnen blijven gebruiken om onze woning te verwarmen. Wat zijn dan de alternatieven?

Er is geen universele oplossing die voor iedereen werkt, maar in het onderstaande bericht worden enkele mogelijkheden genoemd.

Welke past bij jouw situatie? Die vraag help ik je graag beantwoorden.

https://www.buurkracht.nl/nieuws/durftevragen-wat-doe-ik-met-mijn-cv-ketel