Zonnepanelen, wel of niet doen?

doorEnergiecoach Rob

Zonnepanelen, wel of niet doen?

De energiemarkt is weer eens in beweging. De prijzen en belastingen gaan veranderen en veel mensen vragen zich af of het nu wel verstandig is om te gaan investeren in zonnepanelen. Hoe komt het dat men er veel vragen over heeft? Dit komt door twee zaken die onlangs in het nieuws verschenen:

  • Zeer recent is door een adviesgroep voorgesteld om de tarieven voor energiebelasting op elektriciteit te laten dalen de komende 12 jaar. Deze adviesgroep, onder leiding van Diederik Samsom, is door het kabinet in het leven geroepen om te adviseren voor het Klimaatakkoord wat Nederland moet helpen de CO2-uitstoot te beperken. De kans dat dit voorstel wordt aangenomen is redelijk groot.
  • Minister Wiebes heeft enkele weken geleden bekendgemaakt dat de salderingsregeling (verrekenen van opgewekte en verbruikte elektriciteit) gaat verdwijnen en wordt vervangen door een opweksubsidie.

Van beide regelingen zijn nog geen details bekend, maar het lijkt er dus op dat het financiële rendement van een investering in zonnepanelen erg onzeker en waarschijnlijk slechter wordt.

Op dit moment is iedere opgewekte kWh (kilowattuur) van een zonnepaneleninstallatie op uw eigen huis ongeveer 20 cent waard. Het gemiddelde huishouden in Nederland verbruikt hier overigens zo’n 3000 kWh per jaar van. Mocht de energiebelasting per kWh uiteindelijk met 6,5 cent per kWh dalen, dan daalt het rendement van onze zonnepanelen dus ruwweg met een derde. Dat betekent dat de terugverdientijd met een derde toeneemt.

Hiernaast wordt de huidige salderingsregeling beëindigd in 2020 en vervangen door een subsidieregeling, waarbij er naar gestreefd wordt de terugverdientijd van zonnepanelen rond de zeven jaar te houden.

Die vervangende subsidieregeling zorgt voor veel onzekerheid. Er zijn veel vragen, ook bij mij. Gaat de subsidieregeling aangepast worden op een verminderde energiebelasting, zodat de terugverdientijd binnen de perken blijft? Hoe gaat deze subsidieregeling er dan uitzien? Moeten we straks jaarlijks een subsidieaanvraag doen om geld te krijgen voor onze zelf opgewekte maar niet direct zelf verbruikte stroom?

Misschien moeten we met investeringen in zonnepanelen maar even wachten tot de details van de toekomstige regelingen duidelijk zijn. De minister heeft toegezegd deze zomer met een uitgewerkt voorstel over de subsidieregeling te komen. Een concreet plan waarin de afbouw van energiebelasting voor elektriciteit wordt toegelicht is nog niet beschikbaar. Ook is nog niet bekend wanneer we dit kunnen verwachten.

Uiteindelijk is op dit moment het beste advies: zorg ervoor dat je minder energie nodig hebt. Isolatie van je huis, op wat voor manier dan ook, is altijd rendabel en meestal snel terugverdiend. Bovendien zorgt het voor extra comfort, en dat is onbetaalbaar. Minder energie gebruiken levert altijd een lagere energierekening op.

 

Over de auteur

Energiecoach Rob administrator