Categorie Archief zonnepanelen

doorEnergiecoach Rob

10 jaar zonnepanelen

Precies tien jaar geleden legden we onze eerste set zonnepanelen. Juist daarom is het interessant om te kijken hoe het met de opbrengst is gegaan en in hoever ze al terugverdiend zijn.

We gaan terug naar voorjaar 2010. Er was gezinsuitbreiding op komst en we hadden besloten dat we geen extra energie wilden gaan gebruiken in de toekomst. De makkelijkste manier om dat te bereiken was het plaatsen van zonnepanelen. Natuurlijk is aanpassen van gedrag veel effectiever, maar niet zo makkelijk. We zaten toen nog in de verkennende fase van milieubewuster leven en deden nog niet veel op energiegebied.

In juli 2010 plaatsen we een setje van 3 zonnepanelen, in totaal 555 Wp op een zuidoost-georiënteerd dak met een dakhelling van ongeveer 45 graden. De installatie deed ik samen met een vriend om de kosten wat te drukken. Voor 1451 euro exclusief BTW waren we klaar. Wat een geld! De BTW hebben we later gelukkig kunnen terugvragen bij de belasting. Vanwege de kosten kozen we een klein setje panelen in plaats van gelijk het hele dak vol te leggen.

Tegenwoordig koop je zo’n setje voor minder dan de helft van dat bedrag. De Suntech Power 185 zonnepanelen die wij in 2010 installeerden leveren per vierkante meter 144 Wp. De nieuwste zonnepanelen anno 2020 leveren per vierkante meter bijna twee keer zoveel vermogen.  Bovendien zien moderne panelen er veel mooier uit. Helemaal zwart in plaats van aluminium randen met witte stukjes tussen de donkerblauwe zonnecellen.

Maar wat hebben die zonnepanelen in die 10 jaar eigenlijk opgeleverd, en werken ze nog net zo goed? Omdat ik altijd alles graag meet is de installatie vanaf de eerste dag uitgerust met het Plugwise Circle systeem waarmee de opbrengst kon worden gemeten. Dat systeem werkt na 10 jaar nog steeds prima.

Dit is de jaarlijkse opbrengst van de zonnepanelen in kWh van de afgelopen 10 jaar. Qua meting begonnen we pas in juli 2010 en de grafiek loopt tot juli 2020.

De opbrengst van de panelen in de afgelopen 10 jaar is 5143 kWh. Duidelijk te zien is dat de opbrengst van de zonnepanelen wat varieert per jaar. Het ene jaar is wat zonniger, het andere wat meer bewolkt. Ook is te zien dat de panelen niet merkbaar zijn teruggelopen in opbrengst. De fabrikant garandeert dat, maar het is prettig om te zien dat de opbrengst inderdaad goed is gebleven.

Met een gemiddelde elektriciteitsprijs van 20,5 cent per kWh is de opbrengst in de afgelopen 10 jaar  1054 euro. De zonnepanelen zijn dus nog niet terugverdiend. Inmiddels is de elektriciteitsprijs wat hoger dan in 2010 dus we hebben nog maar 1764 kWh te gaan voordat de zonnepanelen terugverdiend zijn.

Financieel had geld vastzetten op een beleggingsrekening meer opgeleverd, maar nu heb ik daadwerkelijk CO2-uitstoot bespaard. Bovendien, en dat zie ik bij bijna iedereen die zonnepanelen installeert, zijn we meer gaan nadenken over energieverbruik en hebben we ook extra besparende maatregelen genomen zoals nieuwe HR++ ramen en een warmtepomp. Dat was  misschien niet gebeurd als we niet met zonnepanelen waren begonnen.

Voor degenen die ergens in de afgelopen jaren zonnepanelen hebben geïnstalleerd ziet de terugverdientijd er een stuk beter uit. Door de schaalvergroting bij productie en in de installatiebranche zelf zijn de aanschafprijzen de laatste 10 jaar steeds lager geworden. Hiermee is tegenwoordig een terugverdientijd van zeven of acht jaar over het algemeen goed haalbaar.

Voor ons als zonnepaneelbezitters is het jammer dat het financiële rendement van zonnepanelen na 1 januari 2023 gaat afnemen. De zogeheten salderingsregeling gaat vanaf dat moment afgebouwd worden waardoor uiteindelijk opbrengst en verbruik van elektriciteit niet meer met elkaar mag worden verrekend.  Je eigen stroom verbruiken op het moment dat het opgewekt wordt zorgt voor de hoogste financiële opbrengst. Het simpelweg aanschaffen van een set zonnepanelen die jaarlijks het complete elektriciteitsverbruik afdekt is dus minder interessant geworden.

Het gaat echter niet alleen om financieel voordeel. Met ieder zonnepaneel wordt de wereld weer iets minder vervuilend. Na een jaar of drie is de energie die het produceren van een zonnepaneel kost terugverdiend. Tel daar de omvormer, bekabeling en installatiematerialen nog bij op en de conclusie is dat de installatie ruimschoots binnen de technische levensduur is terugverdiend. De meeste zonnepanelen worden geschat op een levensduur van zeker 25 jaar en de installatiematerialen kunnen nog langer mee. De levensduur van de omvormer wordt op 10 à 15 jaar geschat. De omvormer uit 2010 werkt nog prima, maar mocht deze defect raken, dan is die makkelijk zelf te vervangen.

Was het dus zinvol om de zonnepanelen te installeren?

Wat mij betreft wel. De financiële winst komt vanzelf in de komende jaren, en de energetische winst is al behaald. Ons energieverbruik is minder vervuilend geworden door onze zonnepanelen. En dat is goed nieuws voor iedereen die op deze planeet woont.

Missie geslaagd!

 

doorEnergiecoach Rob

Nieuwe kansen: de salderingsregeling wordt verlengd!

Na bijna een jaar wachten weten we eindelijk hoe het nu verder gaat met de salderingsregeling voor zonnepanelen.  In juni 2018 deelde minister Wiebes mee dat de salderingsregeling (verrekenen van opgewekte en verbruikte elektriciteit per volledig kalenderjaar) zou gaan verdwijnen en zou worden vervangen door een opweksubsidie. Afgelopen week liet minister Wiebes weten dat die opweksubsidie er toch niet gaat komen, maar dat de salderingsregeling in de huidige vorm sowieso tot 2023 behouden blijft.

Daarna volgt er een overgangsperiode waarin de salderingsregeling langzaam wordt afgebouwd en in 2031 wordt afgeschaft. Tijdens de afbouwperiode die na 2023 start, moet er door de woningeigenaar over een deel van de teruggeleverde energie energiebelasting worden betaald. Hoe dat er uit gaat zien is nog niet bekend, minister Wiebes heeft laten weten hier eind 2019 nog op terug te komen.

Wel is al bekend dat als men als woningeigenaar gebruik wil (blijven) maken van de salderingsregeling, men een meter met een dubbel telsysteem moet hebben. Dit is niet hetzelfde als een slimme meter. Een slimme meter stuurt automatisch meterstanden door naar de netbeheerder. Dit stelt niet iedereen op prijs in het kader van privacy. Daarom heeft minister Wiebes het hebben van een meter met dubbel telsysteem verplicht gesteld vanaf januari 2023. Woningen zonder geschikte meter zullen tijdig een vervangende meter van de netbeheerder aangeboden krijgen.

Ondanks het langzaam afbouwen van de salderingsregeling, is het nog steeds voordelig om zonnepanelen aan te schaffen en op je dak te leggen. Je krijgt misschien een lagere vergoeding voor de terug geleverde energie na 2023, maar zonnepanelen zijn nog steeds een meer rendabele investering dan je geld op een spaarrekening met minder dan 1% rente te laten staan.

Met de nieuwe regeling wordt het verbruiken van stroom op het moment dat je het opwekt interessanter. Dat heeft ook voordelen voor de netbeheerders: door stroom direct te verbruiken (doe bijvoorbeeld de was als de zon schijnt) wordt de kans dat de stroomnetten extra verzwaard moeten worden verkleind. Hierdoor kan ook verzwaring van stroomnetten worden uitgesteld of misschien zelfs helemaal voorkomen. Het voorkomen of uitstellen van deze aanpassingen merken wij uiteindelijk in onze portemonnee; de netbeheerders brengen deze kosten hiervan natuurlijk aan de gebruikers in rekening.

Denk je dat de aanpassing van de regeling voor jou nieuwe kansen biedt om alsnog zonnepanelen aan te schaffen? Laat je dan door mij adviseren hoeveel zonnepanelen je nodig hebt voor jouw dak en wat jouw geschatte terugverdientijd is en geniet nog tot 2031 van de verlengde salderingsregeling. Goed voor je portemonnee en goed voor het klimaat.

 

doorEnergiecoach Rob

Zonnepanelen, wel of niet doen?

De energiemarkt is weer eens in beweging. De prijzen en belastingen gaan veranderen en veel mensen vragen zich af of het nu wel verstandig is om te gaan investeren in zonnepanelen. Hoe komt het dat men er veel vragen over heeft? Dit komt door twee zaken die onlangs in het nieuws verschenen:

  • Zeer recent is door een adviesgroep voorgesteld om de tarieven voor energiebelasting op elektriciteit te laten dalen de komende 12 jaar. Deze adviesgroep, onder leiding van Diederik Samsom, is door het kabinet in het leven geroepen om te adviseren voor het Klimaatakkoord wat Nederland moet helpen de CO2-uitstoot te beperken. De kans dat dit voorstel wordt aangenomen is redelijk groot.
  • Minister Wiebes heeft enkele weken geleden bekendgemaakt dat de salderingsregeling (verrekenen van opgewekte en verbruikte elektriciteit) gaat verdwijnen en wordt vervangen door een opweksubsidie.

Van beide regelingen zijn nog geen details bekend, maar het lijkt er dus op dat het financiële rendement van een investering in zonnepanelen erg onzeker en waarschijnlijk slechter wordt.

Op dit moment is iedere opgewekte kWh (kilowattuur) van een zonnepaneleninstallatie op uw eigen huis ongeveer 20 cent waard. Het gemiddelde huishouden in Nederland verbruikt hier overigens zo’n 3000 kWh per jaar van. Mocht de energiebelasting per kWh uiteindelijk met 6,5 cent per kWh dalen, dan daalt het rendement van onze zonnepanelen dus ruwweg met een derde. Dat betekent dat de terugverdientijd met een derde toeneemt.

Hiernaast wordt de huidige salderingsregeling beëindigd in 2020 en vervangen door een subsidieregeling, waarbij er naar gestreefd wordt de terugverdientijd van zonnepanelen rond de zeven jaar te houden.

Die vervangende subsidieregeling zorgt voor veel onzekerheid. Er zijn veel vragen, ook bij mij. Gaat de subsidieregeling aangepast worden op een verminderde energiebelasting, zodat de terugverdientijd binnen de perken blijft? Hoe gaat deze subsidieregeling er dan uitzien? Moeten we straks jaarlijks een subsidieaanvraag doen om geld te krijgen voor onze zelf opgewekte maar niet direct zelf verbruikte stroom?

Misschien moeten we met investeringen in zonnepanelen maar even wachten tot de details van de toekomstige regelingen duidelijk zijn. De minister heeft toegezegd deze zomer met een uitgewerkt voorstel over de subsidieregeling te komen. Een concreet plan waarin de afbouw van energiebelasting voor elektriciteit wordt toegelicht is nog niet beschikbaar. Ook is nog niet bekend wanneer we dit kunnen verwachten.

Uiteindelijk is op dit moment het beste advies: zorg ervoor dat je minder energie nodig hebt. Isolatie van je huis, op wat voor manier dan ook, is altijd rendabel en meestal snel terugverdiend. Bovendien zorgt het voor extra comfort, en dat is onbetaalbaar. Minder energie gebruiken levert altijd een lagere energierekening op.

 

doorEnergiecoach Rob

Nieuws over opvolging salderingsregeling voor zonnepanelen

Op vrijdag 15 juni 2018 heeft minister Wiebes (economische zaken) bekendgemaakt dat de salderingsregeling voor zonnepanelen gaat verdwijnen in 2020. Met de salderingsregeling, die al een aantal jaren loopt, wordt de opwek van zonnepanelen per jaar verrekend met het verbruik in een woning. Hierdoor wordt de energie die in de zomer niet zelf wordt gebruikt, verrekend met de energie die in de winter wel wordt verbruikt.

Deze voor consumenten erg gunstige regeling wordt opgevolgd door een terugleversubsidie, waarbij er naar gestreefd wordt de terugverdientijd voor nieuwe zonnepanelen rond de zeven jaar te houden. De administratieve details zijn nog niet bekend, maar in de zomer worden deze details alsnog verwacht.

Bron:

https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i16235/minister-wiebes-salderingsregeling-zonnepanelen-vervangen-door-terugleversubsidie-terugverdientijd-blijft-7-jaar

doorEnergiecoach Rob

Teruggave BTW ook voor zonnepanelen ouder dan 2013

Goed nieuws voor de particuliere zonnepanelenbezitter! Naar aanleiding van een uitspraak van de hoge raad over teruggave van de BTW over zonnepanelen heeft de staatssecretaris de regeling aangepast. Ook als u voor 2013 zonnepanelen heeft aangeschaft kunt u BTW terugvragen. Kijk op onderstaande link voor meer informatie:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/nieuws/2018/04/03/staatssecretaris-geeft-uitvoering-aan-uitspraak-hr-over-btw-teruggaaf-zonnepanelen